You are here

Prezentacija rezultata projekta "Preventivna konzervacija zbirki ZMBiH u Sarajevu"

Osnivanjem Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine davne 1888. godine rad ove ustanove praktički se odvijao u dva odjeljenja od kojih je Odjeljenje za arheologiju u tom momentu brojalo svega 761 predmet, u koje se ubrajaju i predmeti iz prahistorijskog razdoblja. Paralelno sa razvojem Muzeja vršena su najveća arheološka istraživanja u našoj zemlji pa je tako broj arheoloških predmeta u prahistorijskog zbirci porastao na 5000 inventarnih jedinica. Danas prahistorijska zbirka Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine broji preko 69000 predmeta pronađenih, ne samo u Bosni i Hercegovini, već i šire.

Nažalost, već godinama unazad to jest od 90ih naši posjetioci uskraćeni su za obilazak stalne postavke „Bosna i Hercegovina u prahistorijskom dobu“.  Izložbene sale u kojima je nekada bila izložena stalna postavka iz prahistorijskog doba pretrpjela je razna i velika oštećenja enterijera i eksterijera, dok su eksponati vraćeni u muzejske depoe.

Danas, 25 godina poslije, uz velike napore Uprave i kolektiva Muzeja, uz ogromnu finansijsku pomoć i podršku Ambasade Sjedinjenih Američkih Država i Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika svečano su prezentirani infrastrukturni radovi, čija je realizacija počela nakon ponovnog otvaranja Zemaljskog muzeja BiH 2015. godine.

Istočno krilo zgrade Odjeljenja za arheologiju od danas ima završenu konzervaciju i popravku krova, restaurirano zidno slikarstvo te osiguran sistem vatrodojave u zgradama arheologije i prirodnih nauka i videonadzora u cijelom kompleksu. U okviru projekta nabavljena je sofisticirana oprema za potrebe provođenja postupaka preventivne konzervacije zbirki. Svi navedeni radovi poduzeti u okviru ovog zahtjevnog projekta, stvorit će uvjete za postavljanje izložbe “Bosna i Hercegovina u prethistorijsko doba“, koja će nakon dugog niza godina ponovno biti prezentirana u obnovljenim izložbenim salama Odjeljenja za arheologiju.

 

Tokom prezentacije radova obratili su se Nj.E. Eric Nelson – ambasador SAD-a u BiH, Amir Pašić – predsjedavajući Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika, Mirsad Sijarić – direktor Zemaljskog muzeja, i Elmedin Konaković – predsjedavajući Skupštine KS, koji je najavio podršku Vlade KS nastavku projekta.