You are here

Najava konferencije: Bosanska usmena tradicija u kulturi svijeta: 250 godina balade “Hasanaginica”

Čast nam je obavijestiti vas da će Zemaljski muzej Bosne i Hercegovine, pridružena članica Univerziteta u Sarajevu, 28. oktobra 2024. godine organizovati internacionalnu konferenciju Bosanska usmena tradicija u kulturi svijeta: 250 godina balade “Hasanaginica”. Konferencija će biti organizovana uz saradnju s Međunarodnim forumom Bosna, Filozofskim fakultetom u Tuzli, Institutom za muzikologiju Muzičke akademije UNSA, Bosanskim kulturnim centrom u Tuzli, Filozofskim fakultetom Univerziteta u Zenici, Pedagoškim fakultetom Univerziteta u Bihaću i Muzejom Hercegovina. Tokom konferencije dva panela će biti održana: (1) 250 godina Hasanaginice u svijetu; i (2) O baladi Hasanaginica u bosanskim vidicima.

Od njenog prvog objavljivanja 1774. godine do danas balada Hasanaginica je postala dio kulturnog naslijeđa svijeta, a to znači da je čitana, tumačena i korištena na različite načine – u prijevodima, dramskim, baletskim i operskim izvođenjima, prikazima ljudi kojima izvorno pripada. Nema književnog djela nastalog u ovome jeziku s takvom prisutnošću u svijetu i s toliko odraza u drugim kulturama.

Organizator namjerava da u raspravama omogući istraživačko vraćanje izvornom tekstu i traganju za njegovim otkrivanjem izvan učitavanja koja zamračuju povijest i kulturu njenog porijekla.

Konferencija će biti održana uz podršku Ministarstva za nauku, visoko obrazovanje i mlade Kantona Sarajevo.