You are here

Dvije godine od ponovnog otvaranja Zemaljskog muzeja BiH

Na današnj dan, 15. septembra 2015. godine, Zemaljski muzej Bosne i Hercegovine ponovo je otvoren za javnost nakon što je zbog nebrige i nedostatka interesa vladajućih struktura u BiH tri godine bio zatvoren.

Zatvaranje Zemaljskog muzeja presedan je u stogodišnjem postojanju i tradiciji ove najznačajnije kulturno-obarzovne institucije, čuvara prirodnog i kulturnog naslijeđa Bosne i Hercegovine.

Muzej koji je osnovan u februaru 1888. godine, preživio je tri rata, pad carevine, višestruke promjene vlasti, a da pri tome niti jedanput nije bio zatvoren niti ugrožen na ovakav način u mirnodopsko vrijeme. Međutim, nakon više od dvije decenije nesređenog pravnog statusa i odsustva finansijske podrške države, 4. oktobra 2012. godine, Zemaljski muzej BiH je prvi put u 124 godine postojanja zatvoren za javnost. Uposlenici Muzeja nastavili su, bez plata, doprinosa, uopće bilo kakvih sredstava,  raditi i voditi brigu o eksponatima, zbirkama i zgradama Muzeja iza zatvorenih vrata.

U drugoj polovini 2015. godine, na inicijativu Ministarstva civilnih poslova BiH, potpisan je Memorandum o razumijevanju koji je trebao doprinijeti rješavanju pitanja finansiranja sedam institucija kulture koje su od državnog značaja za Bosnu i Hercegovinu. Memorandum je potpisalo 35 predstavnika svih nivoa vlasti u Bosni i Hercegovini, od općinskog nivoa, preko kantonalnog i federalnog, do državnog - Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Muzej je ponovo otvoren za građane i posjetitelje naše zemlje.

Danas, gotovo pet godina od zatvaranja Zemaljskog muzeja BiH, pravni status je i dalje otvoreno pitanje a finansiranje institucije neriješen problem. Međutim u Muzeju se radi, postavljaju se izložbe, ostvarene su, za Muzej i Bosnu i Hercegovinu, značajne saradnje sa institucijama u zemlji i inostranstvu, realiziran je veliki broj projekata.

Ovim povodom Zemaljski muzej Bosne i Hercegovine upriličit će konferenciju za medije na kojoj će biti predstavljeni projekti, uspostavljene saradnje, naučni i muzeološki rad i druge aktivnosti ostvarene u protekloj godini.

Konferencija će se održati u ponedjeljak, 18. septembra 2017. godine u 10:30 sati u Zemaljskom muzeju BiH.