You are here

Pečati

pečati

Replika aversa velikog pečata bosanskih kraljeva (sa povelje kralja Tomaša 3.9.1444.godine). Pečatno polje aversa ispunjeno je likom kralja na prijestolju sa svim insignijama kraljevske vlasti. S obje strane prijestolja postavljeni su heraldički štitovi koje drže anđeli. Heraldički štitovi na sebi sadrže ljiljanovu krunu, a pod kraljevskim nogama su lavovi. Po rubu pečata teče legenda: „S(igillum) Maius Stephi Ostoie Dei gra(tia) Rascie, Bossne, Maritimarumque  p(a)rcium, Usore, Inferiorum p(ar)cium, Terre Holm, Regis et D(omi)ni(s).“ Replika pečata sa povelje kralja Tvrtka II 2.3.1433. godine. Pečatno polje sadrži legendu, pečatni simbol i ukras. Legenda je smještena u ukrasnoj traci koja teče uz rub pečata. Traka je oivičena dvjema koncentričnim kružnicama. Tekst legende pisan je gotičkom unicijalom na latinskom jeziku i glasi: „+ ∙ S ∙TVRTCONIS:DEI.GRACIA:REX.BOSNE: R.“ Pečatni simbol je potpuni grb koji se sastojiod štita, kacige, vela, krune i perjanice. Na zaobljenom štitu je heraldički simbol – ljiljanova kruna, a ispod nje veliko slovo T. Ukras se sastoji od osmerolučnog okvira u čijoj je unutrašnjosti smješten pečatni simbol i ukrasi vijugave, tanke lozice.

Materijal: 
gips
Dimenzije: 
11.5 x 6 cm