You are here

Zoologija

Entomološka zbirka se sastoji od dvije cjeline: Zbirke insekata Balkanskog poluostrva, koja sadrži oko 500.000 primjeraka, čiji je osnivač Viktor Apfelbeck, i Zbirke insekata (donatora) Bore Mihljevića, koja sadrži oko 30.000 primjeraka (Lepidoptera i Coleoptera). 

Ornitološka zbirka se sastoji se od četiri cjeline: Zbirke ptica Balkanskog poluostrva Otmara Reisera (oko 10.000 primjeraka), Zbirke ptica vanbalkanskog područja (oko 700 primjeraka), Zbirke gnijezda (oko 50 komada) i Zbirke jaja (oko 500 komada).

Herpetološka i ihtiološka zbirka čine dvije cjeline: Zbirke vodozemaca i gmizavaca (oko 4.000 primjeraka), i Zbirke riba (oko 7.000 primjeraka).

Mamalogija obuhvata Zbirku sisara (oko 950 primjeraka).

Zaposleni: 
Adnan Zimić MA
biolog za kičmenjake – herpetolog kustos
načelnik Odjeljenja za prirodne nauke
Dr. sc. Dražen Kotrošan
muzejski savjetnik
biolog za kičmenjake - ornitolog
Dejan Kulijer
biolog za beskičmenjake - entomolog kustos
Odjeljenje za prirodne nauke, zoologija, Zoogeografska izložba, kakapo

Kakapo - Strigops habroptila Gray

Kakapo ili sova papagaj je endemična vrsta noćnog papagaja sa Novog Zelanda. Kakapo na maorskom znači noćni papagaj. Dužina tijela mu je oko 60 cm, a može biti težak i do 4 kg. Prepoznatljiv je po zelenožutom perju sa pjegicama i pernatim diskovima oko očiju, kao kod nekih sova.

Odjeljenje za prirodne nauke, zoologija, insekti, jelenak

Jelenak — Lucanus cervus (Linnaeus)

Jelenak je jedna od naših najvećih, najinteresantnijih i najpoznatijih vrsta tvrdokrilaca. Ime je dobio po krupnim izraštajima na glavi mužjaka koji podsjećaju na rogove jelena. Naseljava hrastove šume gdje se hrani sokom koji ispuštaju stabla hrasta na mjestu oštećenja.

Sredozemna medvjedica – Monachus monachus Hermann

Pravi tuljani (Phocidae) su jedna od tri porodice tuljana ili perajara. Većina vrsta koje se svrstavaju u ovu porodicu živi u Arktičkom i Antarktičkom okeanu, a ubrajaju se među najugroženije vrste na Zemlji.

Odjeljenje za prirodne nauke, zoologija, ornitologija, ptice, bradan, kostoberina, endem

Bradan ili kostoberina – Gypaetus barbatus Linnaeus

Lešinari obuhvataju specifičnu grupu ptica grabljivica koje se hrane lešinama. Prema pisanju Otmara Reisera, Bosna i Hercegovina je, uz Grčku i Španiju, bila jedna od rijetkih evropskih zemalja gdje su početkom 20.

Odjeljenje za prirodne nauke, zoologija, sisari, kitovi, skelet, ulješura

Patkasta ulješura – Hyperoodon ampullatus Forster

Kitovi (Cetacea) su grupa koja obuhvata oko 80 vrsta izuzetno velikih sisara koji su prilagođeni životu u vodi. Za razliku od riba, kod kitova su peraje kožni nabori bez kostura. Kitovi se smatraju izuzetno dugovječnim životinjama – pojedine vrste mogu živjeti preko 200 godina.