You are here

Odsjek za geologiju

Odsjek za geologiju obuhvata sljedeće sistematske zbirke :

Mineralogija: Zbirka minerala Bosne i Hercegovine sadrži oko 2.500 uzoraka, a Generalna zbirka minerala oko 2.200. Zbirka meteorita sadrži 66 primjeraka. 

Petrografija: Zbirka stijena i ruda Bosne i Hercegovine sadrži oko 1.300 primjeraka, a Generalna zbirka oko 700 primjeraka.

Paleontologija: Zbirka fosila Bosne i Hercegovine sadrži oko 18.000 primjeraka, a Generalna zbirka fosila oko 14.000 (Mollusca, Echinodermata, Brachiopoda, biljke, kičmenjaci itd.).

Odjeljenje za prirodne nauke, geologija, minerali, beril

Beril

Veoma rijedak i vrijedan mineral, beril može biti različitih boja, ali i proziran.

Odjeljenje za prirodne nauke, geologija, minerali, korund

Korund

Korund je atraktivni oksid aluminija koji se koristi za izradu nakita. Sorte istog sastava i kristalne strukture su rubin (crvena od tragova hroma) i safir (raznih boja, uključujući plavu ili jarkocrvenu, od željeza ili titanija).

Odjeljenje za prirodne nauke, geologija, geološka prošlost, fosili, glavonožac

Glavonožac Monopfyllites sphaerophyllus Hauer

Ovaj predstavnik cefalopoda (glavonožaca) iz grupe Amonoidea, nađen u krečnjacima kod Han-Buloga, živio je prije oko 245 miliona godina (srednji trijas, anizik) u dubokom moru, koje je tada bilo na ovim prostorima.

Odjeljenje za prirodne nauke, geologija, geološka prošlost, fosili, drvo, ugljen, ugalj

Glyptostrobus europaeus Brongniart

Zimzeleno drvo Glyptostrobus europaeus bilo je tokom neogena veoma rasprostranjeno na području današnje Bosne i Hercegovine.

Odjeljenje za prirodne nauke, geologija, geološka prošlost, fosili, zmija

Fosilna zmija – Mesophis nopcsai Bolkay

Fosilni ostaci ove zmije nađeni su u Selištu kod Bileće u gornjokrednim laporovitim krečnjacima, nastalim sedimentacijom u marinskim uvjetima prije oko 90 miliona godina. Nalazi fosilnih zmija su rijetki, pa je svaki nalaz veoma značajan zbog proučavanja njihovog razvoja.