You are here

Korund

  • Odjeljenje za prirodne nauke, geologija, minerali, korund

Odsjek:

Korund je atraktivni oksid aluminija koji se koristi za izradu nakita. Sorte istog sastava i kristalne strukture su rubin (crvena od tragova hroma) i safir (raznih boja, uključujući plavu ili jarkocrvenu, od željeza ili titanija).

Zbog svoje visoke tvrdoće, masivni oblik korunda se koristi u industriji kao abraziv (brusni papir, rezne ploče itd). Iz istog razloga, on se upotrebljava i za pjeskarenje. Može izazvati plućnu bolest silikozu.

Vrsta predmeta:

Dostupnost 
Korund možete vidjeti u mineraloškoj zbirci, na Odjeljenju za prirodne nauke.
  • Odjeljenje za prirodne nauke, geologija, minerali, korund