You are here

Glyptostrobus europaeus Brongniart

  • Odjeljenje za prirodne nauke, geologija, geološka prošlost, fosili, drvo, ugljen, ugalj

Odsjek:

Zimzeleno drvo Glyptostrobus europaeus bilo je tokom neogena veoma rasprostranjeno na području današnje Bosne i Hercegovine. Brojni fosilni ostaci sačuvani u laporovitim i glinovitim naslagama, koje su nastale sedimentacijom u jezerima i močvarama, nađeni su u Kreki, Kaknju, Brezi, Zenici, Visokom, Podastinju, Brestici, Bugojnu, Mostaru, Zurnićima, Jelovcu, Budnju, Bijelom Brdu i Maslovarama. Smatra se da je ovo drvo imalo najznačajniju ulogu pri nastajanju mrkog ugljena na ovim prostorima.

Vrsta predmeta:

Dostupnost 
Predmet je dio zbirke Fosili Bosne i Hercegovine, koja se čuva u Paleontološkom depou. Dostupan je za proučavanje uz konsultacije sa administracijom muzeja i kustosom.
  • Odjeljenje za prirodne nauke, geologija, geološka prošlost, fosili, drvo, ugljen, ugalj