You are here

Zukići; Nevesinje; Banja Luka; Blagaj; Muharnica

Odjeljenje za prirodne nauke, zoologija, ornitologija, ptice, bradan, kostoberina, endem

Bradan ili kostoberina – Gypaetus barbatus Linnaeus

Lešinari obuhvataju specifičnu grupu ptica grabljivica koje se hrane lešinama. Prema pisanju Otmara Reisera, Bosna i Hercegovina je, uz Grčku i Španiju, bila jedna od rijetkih evropskih zemalja gdje su početkom 20.