You are here

Sibir (Rusija)

Odjeljenje za prirodne nauke, geologija, minerali, malahit

Malahit

Najprepoznatljivija karakteristika malahita svakako je njegova intenzivna zelena boja, a popularnim ga čini i trakasta tekstura, u kojoj se smjenjuju svjetliji i tamniji tonovi.