You are here

Radimlja

Stećci

Konzervatorski radovi - uklanjanje nečistoća i drugih korozionih produkata sa površine kamena. Saniranje malih pukotina i oštećenja.