You are here

Han-Bulog kod Sarajeva

Odjeljenje za prirodne nauke, geologija, geološka prošlost, fosili, glavonožac

Glavonožac Monopfyllites sphaerophyllus Hauer

Ovaj predstavnik cefalopoda (glavonožaca) iz grupe Amonoidea, nađen u krečnjacima kod Han-Buloga, živio je prije oko 245 miliona godina (srednji trijas, anizik) u dubokom moru, koje je tada bilo na ovim prostorima.