You are here

mlađe željezno doba (2–1. stoljeće pr. n. e.)

Odjeljenje za arheologiju, prethistorija, prahistorija, etruščansko-italska kaciga

Etruščansko-italska kaciga

Kaciga je otkrivena na lokalitetu Vrankamen kod Bosanske Krupe, u neposrednoj blizini mjesta na kojem je otkrivena čuvena ostava afričkog novca i ingota (poluproizvoda).