You are here

Izložbe

Odjeljenje za prirodne nauke, geologija, geološka prošlost, fosil, pleistocen, kosti, mamut, bizon, los

Pleistocenski i subfosilni vertebrati Bosne i Hercegovine

Izložba prikazuje fosilne ostatke sisara, pretežno gornjopleistocenske starosti sa područja Bosne i Hercegovine, sigaste tvorevine bosanskohercegovačkih pećina, te subfosilne i kosti današnjih sisara nađenih u pećinama Hercegovine. 

Odjeljenje za prirodne nauke, geologija, rude, stijene

Izložba stijena i ruda

U izloženoj zbirci stijena, posjetitelji mogu vidjeti sve tri glavne vrste stijena koje grade Zemljinu koru: magmatske, sedimentne i metamorfne. Iz grupe magmatskih stijena izloženi su: granit, sijenit, diorit, gabro, andezit, melafir, trahit i dr.

Odjeljenje za prirodne nauke, geologija, minerali

Minerali

Izložba Minerali sastoji se iz dva glavna dijela.

Odjeljenje za prirodne nauke, zoologija, kopitari, papkari

Kopitari i papkari svijeta

Među kičmenjacima nijedna grupa životinja nije toliko naizgled raznovrsna, a u isto vrijeme rodbinski povezana kao što su kopitari.

Odjeljenje za prirodne nauke, botanika, gljive, Macromycetes, smrčak, Morchella esculenta

Više gljive (Macromycetes)

NAPOMENA: Radi se na novoj stalnoj izložbenoj postavci.
 

Stranice