You are here

PUTEVIMA VINA I ULJA

Datum izložbe: 
22/06/2023

Dragi posjetioci,

Zadovoljstvo nam je najaviti otvorenje naše nove privremene izložbe pod nazivom “Putevima vina i ulja” autora prof. dr. Adnana Busuladžića. Izložba je nastala na inicijativu samog autora s namjerom da se dio bogatog fundusa antičkih amfora privremeno izloži za javnost.

Amfore predstavljaju tip velikih keramičkih posuda sa dvije drške, namijenjene za transport i skladištenje različitih prehrambenih sadržaja. Rimske amfore svoje porijeklo vode od starijih tipova koji se datiraju u grčko-helenistički period. Na području današnje Bosne i Hercegovine na više lokaliteta je pronađen i izvjestan broj ostataka amfora. U Zemaljskom muzeju Bosne i Hercegovine, čuva se i jedan broj amfora koje su pronađene na lokalitetu Narone, izvan Bosne i Hercegovine. Jedan od značajnijih lokaliteta na kojem su pronađene amfore u Bosni i Hercegovini je helenistički lokalitet Daorson.

Osnovna namjena amfora se odnosila na transport prehrambenih proizvoda. U prvom redu vina i maslinovog ulja, a potom i usoljene ribe, ribljih prerađevina kao što je garum, te maslina, soli, žitarica, voća i slično. Pored ove primarne funkcije, amfore su imale i sekundarnu namjenu u sepulkralnim običajima, te su u izvjesnom broju korištene i tokom ukopa u helenističko, rimsko i kasnoantičko vrijeme. Naime, zabilježeni su slučajevi kada su amfore korištene i u funkciji pogrebnih sanduka. Ovo je posebno bio slučaj prilikom ukopa djece.

Sa zadovoljstvom vas pozivamo da nam se pridružite na otvorenju izložbe 22.6.2023. godine u 15:00 h.

Gdje? Sala „Zmijarnik“, Odjeljenje za prirodne nauke ZMBiH.