You are here

Minerali

Izložba Minerali sastoji se iz dva glavna dijela.

Zbirka Minerali Bosne i Hercegovine sadrži oko 700 primjeraka raznovrsnih minerala koji su svrstani u grupe na osnovu njihovog hemijskog sastava i strukture (elementi, sulfidi, oksidi, hidroksidi i karbonati itd.). Rasprostranjenost pojedinih mineralnih vrsta pokazana je većim brojem primjeraka iste mineralne vrste sa različitih nalazišta. Eksponati su pronađeni širom Bosne i Hercegovine: pirit iz Bakovića, rude bakra i žive iz Sinjakova i Mračaja, barit iz Maglaja, hijalofan iz Busovače, volframit u kvarcu iz Čemernice, kalcit iz Duboštice – ovo su samo neki primjerci koji pokazuju bogatstvo bosanskohercegovačkih prostora mineralima i rudama.

Opća zbirka minerala sadrži oko 1.000 odabranih primjeraka minerala iz raznih krajeva svijeta. Kao i minerali sa područja Bosne i Hercegovine, ovi su primjerci raspoređeni u grupe na osnovu njihovog hemijskog sastava i strukture (elementi, sulfidi itd.). U ovoj izložbi posebno privlače pažnju brojni primjerci raznovrsnih minerala, savršeno razvijenih kristalnih oblika u krasnim bojama, koji potječu iz većeg broja najpoznatijih svjetskih nalazišta. Tu su i izložbe dragog i poludragoga kamenja, te meteorita.