You are here

Diorame s maketama

Stalna izložba Diorame s maketama, postavljena u prizemlju Odjeljenja za etnologiju, predstavlja ambijente u kojima se odvijao život i rad na prostoru Bosne i Hercegovine u prošlosti. Svaka diorama rekonstruira jednu vrstu građevine ili lokalitet. 

Stara kovačnica (samokov) građena je od drveta i nalazi se na obali potoka ili rijeke čija se snaga koristi za pokretanje kovačkih čekića.

Maketa tabhane prikazuje tipičnu radionicu za štavljenje i preradu sirove kože.

Valjaonica sukna je, s obzirom na važnost vune i valjanog sukna (pusta) kao nezamjenjivih materijala za izradu odjeće u prošlosti, također prikazana kao važan tip radionice.

Centralna diorama prikazuje seosko naselje sa starim rudnikom (majdanom). Osim rudnika i rudarskih postrojenja, diorama rekonstruira i seosku kuću „na čelicu”: to je polubrvnara, s karakterističnim strmim krovom od tesanih daščica (šimle) i otvorom za dim (badža), koji se slobodno diže s otvorenog ognjišta.

U sklopu izložbe je i model sojeničkog naselja iz Donje Doline kod Bosanske Gradiške. Ovaj tip gradnje korišten je u vodoplavnim područjima oko rijeka: da bi zaštitili svoje kuće od poplava, ljudi su ih gradili kao sojenice, postavljene na visokim gredama (sohama).