You are here

Bosna i Hercegovina u srednjem vijeku

Stalno postavljena na Odjeljenju za arheologiju, izložba Bosna i Hercegovina u srednjem vijeku smještena je u tri sale. U predvorju su izložene historijske karte postanka i promjena granica srednjovjekovne bosanske države od polovine 10. stoljeća do njenog nestanka 1463. godine, kao i njena teritorijalno-politička organizacija. U prvoj sali predstavljeno je razdoblje od 6. do sredine 12. stoljeća, u drugoj sali razdoblje od druge polovine 12. do 15. stoljeća, dok su u trećoj (srednjoj) sali izloženi spomenici arhitekture i skulpture od 12. do 15. stoljeća.

Posebno atraktivni srednjovjekovni artefakti su stećci, srednjovjekovni nadgrobni spomenici, koji su izloženi na otvorenom prostoru. U Botaničkom vrtu Muzeja možete vidjeti 21 stećak, raspoređen u dvije grupe: na sjevernoj strani vrta su stećci iz Hercegovine, a na južnoj spomenici s područja Bosne. Treća grupa stećaka (10 spomenika) nalazi se na zelenoj površini, lijevo od glavnog ulaza u Zemaljski muzej.

Neki od lokaliteta u Bosni i Hercegovini na kojima su pronađeni izloženi eksponati su: Bobovac, Jajce, Gomjenica kod Prijedora, Grborezi kod Livna, Čipuljić kod Bugojna, Potoci i Hodbina kod Mostara, Batković kod Bijeljine, Mušići kod Višegrada, Mahovljani kod Banje Luke, Vrbljani kod Ključa, Brodac i Dvorovi kod Bijeljine, Sultići kod Konjica i Humac kod Ljubuškog.

 • arheologija srednji vijek izložba
 • arheologija srednji vijek izložba
 • arheologija srednji vijek izložba
 • arheologija srednji vijek izložba
 • arheologija srednji vijek izložba
 • arheologija srednji vijek izložba
 • arheologija srednji vijek izložba stećci
 • arheologija srednji vijek izložba stećci
 • arheologija srednji vijek izložba stećci
 • arheologija srednji vijek izložba stećci
 • arheologija srednji vijek izložba
 • arheologija srednji vijek izložba