You are here

Šume Bosne i Hercegovine

Izložba Šume Bosne i Hercegovine je stalna postavka na Odjeljenju za prirodne nauke, osmišljena po principima fitocenologije – nauke o biljnim zajednicama. Ona prikazuje brojnost, raznolikost i složenost šumskih zajednica na prostoru Bosne i Hercegovine.

U izložbi je prikazano 30 šumskih zajednica kroz 39 velikih fotografija, na kojima je predstavljen njihov floristički sastav (struktura zajednice). Sve biljne vrste su predstavljene herbariziranim primjerkom, a često i brojnim ilustracijama karakterističnih detalja (klijanci, grančice s pupovima, listovi, cvijet, plod i sjeme). Izložene su i fotografije na kojima se može vidjeti habitus (spoljni izgled) vrste, kora, grane s plodovima itd. 

Prikazane zajednice obuhvataju šumske fitocenoze rasprostranjene u BiH od mora do vrhova planina. Posebno su značajne neke reliktne i endemične šumske zajednice, poput šuma Pančićeve omorike (Piceetum omorikae) i reliktne vrste bora, munike (Pinetum heldreichii hercegovinicum).

  • Odjeljenje za prirodne nauke, botanika, šume

Ostale izložbe na ovom odsjeku