You are here

Vrata u drvorezu

  • Odjeljenje za etnologiju, pokućstvo, vrata

Odsjek:

Vrata ugrađenog ormara (dolafa), izrađena tehnikom drvorezbarenja. Ova vrsta ormara imala je više ovakvih vrata, koja su bila postavljena u nizu, i predstavljala je dio enterijera bogatih, gradskih kuća. Namještaj poput ovog izrađivali su majstori drvorezbari, od kojih su posebno bili cijenjeni drvorezbari iz Konjica. Konjičko drvorezbarstvo nalazi se na preliminarnoj listi nematerijalnog kulturnog naslijeđa Federacije BiH.

Vrata su ukrašena s više različitih tehnika ukrašavanja. Pri vrhu su ukrašena arabeskom, tj. drvo je izrezbareno kao čipka, dok je donji dio vrata ukrašen metalnim tokama, koje sačinjavaju nizove šestougaonika. Vrata imaju manju halku za otvaranje.

Lokalitet:

Datiranje:

Vrsta materijala i tehnike:

Vrsta predmeta:

Dostupnost 
Vrata se čuvaju u depou Odjeljenja za etnologiju, gdje su dostupna uz konsultacije s administracijom Zemaljskog muzeja BiH.

Predmeti na ovom odsjeku

  • Odjeljenje za etnologiju, pokućstvo, vrata