You are here

Vodijer (vodir)

  • Odjeljenje za etnologiju, materijalna kultura, pribor za košenje, vodijer

Odsjek:

Vodijer je izdubljeni komad drveta koji su kosci punili vodom i nosili na svojim pojasevima. Napravljen je od orahovine uz korištenje različitih rezbarskih tehnika: zarezivanja, izdubljivanja, inkrustacije i bodenja. U vodijer se uranjao štapić koji je na vrhu imao krpu. Prije oštrenja, kosac bi vlažnom krpom prelazio preko brida kose da ga nakvasi i očisti. Kosci su često ukrašavali svoje vodijere, jer se činu kosidbe i opremi za košenje pridavala velika važnost. Vodijeri iz zbirke Odjeljenja za etnologiju Zemaljskog muzeja BiH uglavnom su bogato ukrašeni. Uz ovaj predmet vezana su i narodna vjerovanja po kojima se voda iz vodijera smatrala ljekovitom. Vodijer pripada zbirci narodne privrede i tradicionalnih transportnih sredstava koja sadrži 114 predmeta slične namjene.

Lokalitet:

Datiranje:

Vrsta materijala i tehnike:

Vrsta predmeta:

Dostupnost 
Vodijer se nalazi u depou Odjeljnja za etnologiju gdje je dostupan uz konsultacije s administracijom Zemaljskog muzeja BiH.

Predmeti na ovom odsjeku

  • Odjeljenje za etnologiju, materijalna kultura, pribor za košenje, vodijer