You are here

Ženska pregača

  • Odjeljenje za etnologiju, narodna nošnja, pregača

Odsjek:

Dio hrvatske ženske nošnje karakterističan za cijelu Bosansku Posavinu. Pregača je tkana na redak od domaće vune u crnoj, bijeloj, narandžastoj, žutoj, plavoj i crvenoj boji. Šare predstavljaju uzdužne pruge. Okolo je oivičena vunenim crvenim „marvićem” (čipkom), koji je pleten iglom na kuku. Po dnu je našivena crvena čoha, a iznad nje vez od vune istih boja u geometrijskim motivima. Oko pregače su duge vunene rese istih boja. Opasuje se šarenim uzicama od vune. Žene i djevojke opasuju pregaču sprijeda preko košulje. Starije žene su nosile malo kraće i uže pregače, dok su mlađe nosile duže i šire pregače. Desni donji kraj se pripinjao za ukapicu tako da drugi lijevi kraj dođe na sredinu dajući cijeloj pregači trouglasti oblik.

Datiranje:

Vrsta materijala i tehnike:

Vrsta predmeta:

Dostupnost 
Pregača se čuva u depou Odjeljenja za etnologiju, gdje je dostupna uz konsultacije s administracijom Zemaljskog muzeja BiH.

Predmeti na ovom odsjeku

  • Odjeljenje za etnologiju, narodna nošnja, pregača