You are here

Tradicionalne dječije igre

Odsjek:

Folklorni arhiv Zemaljskog muzeja BiH posjeduje preko 3.300 zapisa o tradicionalnim društvenim igrama, a većina njih opisuje dječije igre. Među najpoznatije i najrasprostranjenije ubrajaju se igra “žmire”, igra “škole”, tkz. igra “ganje”, “topojamice”, “mačke i miša”, “emberečke”, kao i ona čiji se naziv ustalio prema prvom stihu pjesme koja se izgovarala prilikom izvođenja iste, poput rasprostranjene dječije igre pod nazivom “care – care govedare”.

Neke su igre bile rodno određene: djevojčice su u svojim igrama mahom oponašale kućne poslove, odnose u porodici ili društvene običaje – igra “kuća”, “žena” te igra “mlade” (nevjeste).

Dječačke igre sadržavale su elemente suparništva, takmičenja kao i neminovno pokazivanje snage i drugih fizičkih sposobnosti poput igara “klisa i pale”, “džilitanja”, “bacanja kamena s ramena” te skakanja u vrećama.

Igre poput “mice” zahtijevale su od djece dodatnu misaonu angažiranost. Djeca su pokazivala veliku kreativnost u osmišljavanju igara i pravljenju igračaka. Pri tome su predmete za igru nalazili u svom neposrednom okruženju, mijenjajući njihovu originalnu funkciju: u rukama kreativnog i nadarenog djeteta, svaki objekt – od kamenčića ili komada drveta do dijela odjeće ili pokućstva – mogao je postati predmet za igru.

Dostupnost 
Zapisi i fotodokumentacija tradicionalnih dječijih igara čuvaju se u Folklornom arhivu Zemaljskog muzeja BiH (FAZM), na Odjeljenju za etnologiju, gdje su dostupni uz konsultacije s kustosom i dokumentaristom.