You are here

Okrugli sto „Muzeji nauke i tehnike u Federaciji Bosne i Hercegovine“ mogućnosti, potreba i značaj osnivanja

Datum događaja: 
26/09/2018

U srijedu, 26.9.2018. godine u Zemaljskom muzeju Bosne i Hercegovine, s početkom u 11 sati, upriličen je okrugli sto „Muzeji nauke i tehnike u Federaciji Bosne i Hercegovine“ / mogućnosti, potreba i značaj osnivanja /, u organizaciji Ministarstva obrazovanja i nauke/znanosti FBiH i Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine. 

Na okruglom stolu su učestvovali predstavnici Ministarstva odbrane BiH, Ministarstva civilnih poslova BiH, JP Elektroprivrede BiH, BH Telecoma, KJKP GRAS-a, Metalurškog instituta „Kemal Kapetanović“ Univerziteta u Zenici, Hidrogradnje doo Sarajevo, Energoinvesta dd te JU Muzeja Sarajevo. Direktor Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine dr.sc. Mirsad Sijarić je prisutnima prezentirao elaborat „Osnivanje tehničkog muzeja u Federaciji BiH“ koji je pripremio sa muzejskom savjetnicom Maricom Filipović u suradnji sa Federalnim ministarstvom obrazovanja i nauke/znanosti. Elaborat ima za cilj ukazati opravdanost osnivanja Tehničkog muzeja u kojem bi bio predstavljen društveni razvoj, te najvažniji i najzanimljiviji rezultati svih značajnih segmenata privrede na prostoru BiH. 

Popularizacija nauke, te naučno-istraživačkog i istraživačko-razvojnog rada predstavlja bitan segment izgradnje društva zasnovanog na znanju i njegovoj primjeni, kome se u svim civilizovanim zemljama svijeta posvećuje izuzetna pažnja. Prezentacija i promocija naučno-tehnoloških dostignuća, pored ukazivanja na mogućnost njihove praktične primjene, ima za cilj podići svijest javnosti o značaju ulaganja u naučno-istraživački i istraživačko-razvojni sektor, ali i animirati mlađu populaciju, u prvom redu učenike i studente da se aktivno uključe u progresivna kretanja na tom planu. Ovi ciljevi se postižu na različite načine, između ostalog i putem muzejskih institucija specijaliziranih za područje historije razvoja nauke i tehnike. Na području bivše SFRJ postojalo je više muzeja i muzejskih zbirki ovog tipa, koje egzistiraju sve do danas. Nažalost, Bosna i Hercegovina, bez obzira na evidentne potencijale, nikada do sada nije imala institucije niti stalne postavke ovog tipa. 

Učesnici okruglog stola su dali punu podršku inicijativi za osnivanje muzejskih ustanova i zbirki naučno-tehničkog karaktera na području Bosne i Hercegovine, te su izrazili spremnost da u roku od tri mjeseca, od dana održavanja okruglog stola, obave evidentiranje potencijalnih muzejskih eksponata i arhivskih dokumenata od značaja za historiju naučnog i tehničkog razvoja. Jasmin Branković, organizator ispred Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke/znanosti, zakazao je novo okupljanje učesnika u prvoj polovini 2019. godine kada će se razmotriti realizacija zaključaka i dogovoriti dalje aktivnosti.