You are here

Dani otvorenih vrata biblioteke ZMBiH

Datum događaja: 
01/02/2023

U povodu obilježavanja 135. rođendana Zemaljskog muzeja BiH,  biblioteka Zemaljskog muzeja će po prvi put javnosti otvoriti  svoje depoe u kojima čuva višestoljetni knjižni fond.

Biblioteka Zemaljskog muzeja BiH, počela je sa radom 1888. godine, a od 1913. godine smještena je u prostorije u kojima se nalazi i danas. Organizovana je kao specijalna naučna biblioteka, sa oko 400 000 svezaka publikacija (knjiga, časopisa, novina). Građa koju posjeduje Biblioteka, je sistematski prikupljana i najviše se odnosi na oblasti arheologije, historije, etnologije, fokloristike, mineralogije, geologije, botanike, zoologije i muzeologije. U fondovima Biblioteke nalaze se i stare, raritetne zbirke prikupljene u periodu Austro-Ugarske i Kraljevine Jugoslavije. Osim izuzetno vrijednih i rijetkih knjiga, biblioteka Zemaljskog muzeja posjeduje značajnu zbirku periodike i dnevnih novina koje datiraju od austrougarskog perioda do danas.

Zahvaljujući izdavačkoj djelatnosti, odnosno izdavanja Glasnika Zemaljskog muzeja BiH najstarijem naučnom časopisu u Bosni i Hercegovini, uspostavljeni su kontakti i razmjena publikacija sa naučnim institucijama i muzejima širom svijeta. U sklopu Dana otvorenih vrata Biblioteke, biće upriličena i umjetnička izložba o Glasniku Zemaljskog muzeja BiH.

Kako bi se što bolje zaštitile, knjige se čuvaju u posebnim uslovima; osigurava se optimalna temperatura, svjetlost te količina vlage. Depoi će biti otvoreni u dva termina po 1h: 10-11 h i 18-19 h, uz pratnju bibliotekarki u grupama od po 15 posjetilaca.

Napomena: Publikacije su izložbenog karaktera, te se ne smiju dirati!

Dobro nam došli!