You are here

Srednji vijek

Zbirka Odsjeka za srednji vijek obuhvata oko 11.500 predmeta srednjovjekovne kulture Bosne i Hercegovine u razdoblju od 6. do 15. stoljeća.

Stalna postavka Bosna i Hercegovina u srednjem vijeku smještena je u tri dvorane. U prvoj dvorani predstavljeno je razdoblje od 6. do sredine 12. stoljeća, u drugoj dvorani razdoblje od 12. do 15. stoljeća, a u trećoj dvorani izloženi su spomenici arhitekture i skulpture od 12. do 15. stoljeća.

Zemaljski muzej BiH ima dvije izložbe stećaka postavljene na otvorenom prostoru.

Zaposleni: 
Dr. sc. Mirsad Sijarić
arheolog za kasni srednji vijek
muzejski savjetnik
MA Adisa Lepić
arheolog za rani srednji vijek
kustos
MA Lejla Bečar
arheolog za ranoosmanski period
kustos
arheologija srednji vijek gotički natprozornik

Gotički natprozornik iz kraljevskog dvora na Bobovcu

Gornja palača kraljevskog dvora na Bobovcu, četverougaona građevina duga 19 i široka 5,6 metara, unutar koje se nalazila mala dvorska kapela, imala je monumentalne prozore u formi bifore ili trifore.

arheologija srednji vijek glavica topuza

Bronzana glavica topuza

Nekropola Čipuljić u Bugojnu je od 1959. do 1981. bila lokalitet opsežnih i višeslojnih arheoloških istraživanja.

arheologija, srednji vijek, hagada, sarajevska hagada

Sarajevska hagada

Ako bismo iz odškrinute riznice materijalnog i nematerijalnog kulturnog naslijeđa koje se čuva u Zemaljskom muzeju BiH pokušali izdvojiti njene najsjajnije bisere, svakako ne bismo mogli izostaviti primjerak pashalne hagade, jevrejskog iluminiranoga kodeksa, širom svijeta poznatog kao Sarajevska

  •