You are here

Etruščansko-italska kaciga

  • Odjeljenje za arheologiju, prethistorija, prahistorija, etruščansko-italska kaciga

Odsjek:

Kaciga je otkrivena na lokalitetu Vrankamen kod Bosanske Krupe, u neposrednoj blizini mjesta na kojem je otkrivena čuvena ostava afričkog novca i ingota (poluproizvoda).

Vrlo je jednostavna, glatke površine, ukrašena tek na samom dnu uskim rebrima i frizom koji se sastoji od četiri reda malih punih krugova. Na vrhu se nalazi ukras u vidu šišarke sa rupicom. Uz napomenu da joj nedostaju paragnatide, tj. obraznice, kaciga je prvobitno prepoznata kao ranolatenska kaciga tipa Montefortino, ali novija istraživanja ukazuju na to da je ipak riječ o drugačijem tipu, koji se može datirati u razdoblje kasnog latena.

Kako na području današnje Bosne i Hercegovine nisu nađeni analogni primjerci, smatra se uvozom ili zaostavštinom stranog vojnika.

Vrsta materijala i tehnike:

Dostupnost 
Predmet se čuva u depou Odjeljenja za arheologiju, gdje je dostupan uz konsultacije s administracijom muzeja i kustosom.
  • Odjeljenje za arheologiju, prethistorija, prahistorija, etruščansko-italska kaciga