You are here

Bronzana kaciga ilirskog tipa

  • arheologija prahistorija kaciga

Odsjek:

Bronzana kaciga dio je inventara jednog od najbogatijih ratničkih grobova nekropole u Donjoj Dolini iz perioda starijeg željeznog doba. Pripada dijelu odbrambenog naoružanja, a odlikuje se tipološkim karakteristikama starijeg tipa IIA ilirskih kaciga.

Bronzane kacige, kao specifični prestižni predmeti, visoke vrijednosti, imale su i ulogu statusnih simbola te su pripadale istaknutom pojedincu čiji se položaj u okviru lokalne društvene zajednice ogledao i kroz oružje kao insignijama ratničke moći. Bronzana kaciga je uvezena iz južnobalkanskih, najvjerovatnije makedonskih radionica.

Vrsta materijala i tehnike:

Dostupnost 
Predmet se čuva u depou Odjeljenja za arheologiju, gdje je dostupan uz konsultacije s administracijom muzeja i kustosom.
  • arheologija prahistorija kaciga