You are here

Prahistorija

Zbirka Odsjeka za prethistoriju se sastoji od preko 70000 inventarnih jedinica, tj. arheoloških predmeta, izrađenih od keramike, kremena, kamena, kosti, metala i stakla. Zastupljene su epohe paleolitika, neolitika, eneolitika, brončanog i željeznog doba, a materijal potječe iz svih dijelova Bosne i Hercegovine.

Novi stalni postav Bosna i Hercegovina u prethistorijsko doba otvoren je 20. 10. 2021. godine, prvi put nakon gotovo 30 godina. Iz jedne od najvećih i najstarijih prethistorijskih zbirki u ovom dijelu Evrope izdvojeno je oko 3000 arheoloških nalaza koji kroz posebno naglašene tematske cjeline pružaju hronološki uvid u razvoj i slijed kultura prethistorijskih razdoblja.

Zaposleni: 
Dr. sc. Ana Marić
zamjenica direktora
arheologinja za numizmatiku, viša kustosica
<

Bronzana posuda

Odjeljenje za arheologiju, prahistorija, ulomak ritona u obliku glave goveda, Pritoka kod Bihaća, helenizam, 2-3 stoljeće pr. n. e.

Ulomak ritona u obliku glave goveda

Riton je posuda u kojoj se čuvala tekućina namijenjena kultnim obredima. U grobu 361 na lokalitetu Jezerine u Pritoci kod Bihaća  nalazio se ulomak jedne takve keramičke posude oblikovane poput njuške goveda, odnosno krave.

Odjeljenje za arheologiju, prahistorija, novac– sredstvo plaćanja, Rimska Republika, 79. g. pr.n.e., Mala Gradina kod Čapljine, Hercegovina

Nazubljeni denar - Denarius serratus

Srebrni novac, u nominali denara. Na prednjoj strani (avers) nosi prikaz na desno okrenute glave Junone Sospite, koja nosi kozju kožu, a s lijeve strane je simbol (prsten?).

arheologija prahistorija posuda lonac
<

Keramička posuda vučedolske kulture

Keramička posuda iz pećine Hrustovača kod Sanskog Mosta pripada najizrazitijoj kasnoeneolitičkoj kulturnoj pojavi u Bosni i Hercegovini – vučedolskoj kulturi, koja se u svojoj kasnoj fazi širi dolinom Une i Sane u zapadnu i dolinom Bosne i Vrbasa u srednju Bosnu.

arheologija prahistorija kaciga

Bronzana kaciga ilirskog tipa

Bronzana kaciga dio je inventara jednog od najbogatijih ratničkih grobova nekropole u Donjoj Dolini iz perioda starijeg željeznog doba. Pripada dijelu odbrambenog naoružanja, a odlikuje se tipološkim karakteristikama starijeg tipa IIA ilirskih kaciga.