You are here

Odsjek za dokumentaciju

Uposlenici Odsjeka za dokumentaciju vode brigu o inventarnim knjigama, osnovnom obliku muzejske dokumentacije, koji evidentira broj, vrstu, karakter i porijeklo arheoloških nalaza. Također, objedinjuju i pohranjuju terensku dokumentaciju, kao i kompletnu dokumentaciju o muzeološkom i naučnom djelovanju Odjeljenja za arheologiju.

Zaposleni: 
Valentina Kavazović
dokumentaristica