You are here

Antika

Zbirka Odsjeka za antiku obuhvata oko 25.000 arheoloških predmeta rimske provincijalne kulture na tlu Bosne i Hercegovine od 1. do 6. stoljeća nove ere. Dio predmeta pripada ranoj historiji kršćanstva. Bogata numizmatička zbirka posebno osvjetljava ekonomski razvoj Bosne i Hercegovine u doba Rimske imperije.

Stalna postavka Bosna i Hercegovina u antičko doba daje cjelovitu sliku kulturnohistorijskog razvoja na ovom području u doba rimske uprave: doba ranog Rimskog carstva ili Principata i doba kasnog Carstva ili Dominata.

arheologija antika skulptura

Skulptura boginje Dijane

Historiografska i arheološka istraživanja na prostorima današnje Bosne i Hercegovine potvrđuju poznatu činjenicu da su stari Rimljani, paralelno sa širenjem svoje teritorije, širili i civilizacijski utjecaj, koji se jasno prepoznaje, između ostalog, i po širenju njihovih vjerskih kultova. 

  •