You are here

Riton u crvenofiguralnom stilu

  • arheologija antika posuda

Odsjek:

Grčka slikana keramika je vrlo važan arheološki materijal, na osnovu koga je moguće rekonstruirati svakodnevni život, trgovinu, društvene odnose, religiju i historijske događaje tog perioda. U slikanoj keramici postoji mnogo stilova nastalih kao rezultat dugotrajnog iskustva i želje za eksperimentiranjem.
 
Jedan od najznačajnijih je crvenofiguralni stil koji već od 6. stoljeća stare ere ulazi u grčki antički svijet. Pretpostavlja se da je ovaj novi stil nastao u radionici Grka Andokida u atenskoj grnčarskoj četvrti oko 525. godine stare ere. Njegova osnovna karakteristika je da se crnom bojom boji pozadina, a sami prikazi ostaju u boji keramike (stil crvenih figura).
 
U zbirci Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine ističe se riton – posuda s jednom drškom. Riton je u obliku satira koji leži na mješini. Ćelava glava satira viri iz ždrijela panterskog krzna. Na leđima satira je posuda na kojoj se vidi prikaz bradatog Herakla koji bježi sa tronošcem ispred Apolona, dok mu prilazi Zeusov glasnik Hermes.

Vrsta materijala i tehnike:

Vrsta predmeta:

Dostupnost 
Riton možete vidjeti možete vidjeti na Odjeljenju za arheologiju, u stalnoj postavci Bosna i Hercegovina u antičko doba.
  • arheologija antika posuda