You are here

Bronzana lucerna

  • arheologija antika svjetiljka

Odsjek:

Do danas je na prostoru Bosne i Hercegovine otkriveno, nabavljeno ili se čuva oko 400 antičkih lucerni (svjetiljki). Njihova najmnogobrojnija kolekcija čuva se u Zemaljskom muzeju BiH. Najveći broj antičkih lucerni su keramičke, a na arheološkim lokalitetima širom antičkog svijeta pronađene su i svjetiljke od bronze, plemenitih metala i stakla. U Bosni i Hercegovini pronađena su samo četiri bronzana primjerka, među njima i ovaj, s lokaliteta Krehin Gradac, pored Čitluka. 

Na disku lucerne vidljiv je otvor na kome nedostaje poklopac. Sa stražnje strane i na sredini vrata nosa nalaze se rupice za lanac na kome je visila. Sa desne i lijeve strane korijena nosa nalaze se ukrasi u obliku malih udubljenih rozetica, a na dnu povišena kružnica.

Svjetiljke poput ove proizvođene su za svakodnevnu upotrebu, jer su služile za osvjetljavanje u noćnim satima, te je bilo kakav društveni život nakon zalaska sunca bez njih bio teško održiv. Za osvjetljavanje u trajanju od 40 do 50 sati bilo je neophodno osigurati oko pola litra maslinovog ulja, pa je korištenje svjetiljki bilo ograničeno na imućniji sloj. Radile su na principu paljenja fitilja, koji je procesom gorenja izvlačio ulje, pohranjeno u tijelu svjetiljke, kao energent.

Vrsta materijala i tehnike:

Vrsta predmeta:

Dostupnost 
Bronzanu lucernu možete vidjeti na Odjeljenju za arheologiju, u stalnoj postavci Bosna i Hercegovina u antičko doba.
  • arheologija antika svjetiljka