You are here

Ulaznice

 • Djeca predškolskog uzrasta ne plaćaju ulaznicu.
 • Djeca i mladi od 6 do 18 godina: 3,00 KM
 • Penzioneri: 3,00 KM
 • Odrasli: 6,00 KM

Rezervacija ulaznica: tickets@zemaljskimuzej.ba

Posjeta trezor sobi s replikom Sarajevske hagade: pojedinačna ulaznica - 10,00 KM

 • Od utorka do petka.
 • U cijenu je uračunat i obilazak cijelog Muzeja, bez stručnog vođenja.

Posjeta trezor sobi s originalnom Sarajevskom hagadom: pojedinačna ulaznica - 30,00 KM 

*Za vrijeme trajanja radova na obnovi trezor sobe, Sarajevska hagada neće biti izložena i dostupna posjetiteljima Muzeja.

 • Od utorka do petka.
 • Posjeta se organizira za grupu od najmanje pet osoba, uz najavu dva dana ranije pozivom na telefon (387) 33/668-027 ili e-mailom na adresu kontakt@zemaljskimuzej.ba
 • Ukoliko grupa broji manje od pet osoba jedinstvena cijena ulaznice je 150,00 KM
 • U cijenu je uračunat i obilazak cijelog Muzeja, bez stručnog vođenja.

Stručno vođenje grupe (do 30 osoba): 30,00 KM

 • Organizirana stručna vođenja su na bosanskom/hrvatskom/srpskom i engleskom jeziku.